Samtalsgrupp för högkänsliga

Längtar du efter djupa samtal?
Längtar du efter ett sammanhang med likasinnade?

För dig som längtar efter ett djupare sammanhang, bortom roller och draman håller jag samtalsgrupper en kväll i veckan under tre veckors tid där ni har möjlighet att utforska er sensitiva gåva.
Samma deltagare följs åt under dessa tre träffar.

Vi reflekterar, medvetandegör och delar upplevelser, tankar och känslor. All delning sker frivilligt.
Jag delar mina erfarenheter och upplevelser, och vägleder enskilt i gruppen.
Ni får enkla verktyg med er att utforska i vardagen, och information om personlighetsdraget högkänslighet.

Ni är en liten grupp på max 5 personer och alla som deltar har tystnadsplikt.

Välkommen att vara det du är!

31 augusti
7 september
14 september

Tid 18.00-20.00

Kostnad 900 kr