Naturterapi

 

I naturen möter vi oss själva, och varandra på en djupare dimension, vi skalar av invanda roller, mönster, yrkestitlar och ger utrymme till en tillåtande värld där varje individ börjar ta ansvar för sina egna tankar, känslor och utmaningar.

I naturen ges plats att vara i dig själv, plats att reflektera över och lära känna upplevda tankar och känslor för att ta dig vidare längs det som är just din väg i livet. 
Här omfamnas du av naturens storslagenhet och tystnad som ger din hjärna plats att vila från all stimuli, och ditt nervsystem får chans att stilla sig så att klarhet och information får flöda bortom draman och dömanden.

Utveckling och förändring börjar i världen succesivt ske med en större medvetenhet där helheten får ta plats i beslut som fattas både i yrkeslivet och privat.

Jag arbetar med olika skräddarsydda naturaktiviteter där fokus är att stilla nervsystemet och skapa inre reflektion med naturen som vägledare. 

Naturterapi
Naturterapi