Medvetet ledarskap

Bokar du även in medarbetarsamtal med dig själv?
Vem bollar du dina utmaningar med?


Jag arbetar i medvetna samtal med fokus på helheten, tillsammans med dig som önskar förändra och utvecklas som människa i din ledarroll.
Samtalen är intuitivt coachande med frågor där jag speglar dina idéer och tankar, och ger dig möjlighet att skippa kringsnacket och direkt dyka in i kärnan av upplevda hinder eller problem, för att släppa taget och skapa vidare.
Samtalen fokuserar på tanke – och känslohantering och ger dig olika perspektiv till fokusområdet, och samtalen utgår från där du befinner dig just nu vilket innebär att upplevelserna aldrig är densamma.
Mitt bidrag till ert företag är att utveckla och expandera företagandet genom att hålla och vägleda dig genom alla hinder som kan tänkas finnas längs vägen.

Jag vet, att du är oerhört viktig på din plats och ett enormt bidrag till de runt omkring dig.

ACT – kurs

Acceptance and Commitement Therapy (att hantera stress och främja hälsa) är en forskningsbaserad stresshanteringsmetod. Kursen ger dig som deltagare förhållningssätt att hantera stress, och lidande som du kommer att möta någon gång under livet. Du får möjlighet att utforska vad som är riktigt viktigt i ditt liv.
Läs mer på https://livskompass.se/

Denna kurs ges till grupper, företag – föreningar eller privat och är uppdelad på 4 träffar.