Medvetet ledarskap

Ett företag är under ständig utveckling och förändring, och kanske hamnar du som chef i olika situationer där du ensam ska ta beslut eller möta olika utmaningar.
Att ha någon som du kan bolla dina tankar och känslor med kan vara viktigt för ditt eget välmående och utveckling men även företaget.
Som chef förväntas du finnas där för företaget och dina medarbetare vad än som pågår i dina olika områden av livet, och jag vet att du är ett oerhört bidrag. Därför är det viktigt för mig att skapa ett tryggt och ärligt möte där du som chef eller ledare växer i din roll, lär känna hur du fungerar i olika situationer, och utvecklar dina rötter djupare ner i jorden.